sugurinti

sugurinti
sugùrinti tr. 1. SD47,116 sutrupinti: Sugùrino duoną, pyragą Vlk. 2. sudaužyti, sulamdyti, sumušti, sugriauti: Katė sugurino puodą Onš. Vaikai, kas sugùrinot puodelį? Al. Akinius sugùrinau, noriu naujus nusipirkt Srj. Višta visus kiaušinius sugùrino Auk. Kap apstoja šunes, tai ir gerą lazdą sugùrini Rud. Žuvis gaudydami, sugùrino laivelį Pls. Tris hektarus javo sugùrino ledai Rod. Visas miestelis sugùrintas [per karą] Mrc. Sugurinai jam šonkaulius B.Sruog. Nesugùrink vištos Zt. Kuris iš jūs tą kūlį sugùrins? Lz. Aš tau galvą sugùrysiu Btr. Sugùrysiu aš jam kada snukį, tai žinos Rdm. Arkliai žmogų sugùrino J. Plutą šviežios duonos sugùrinsi, dėdamas ant kita kitos J. Sugùrinai lovą paklotą, t. y. padarei vienur duobę, kitur kalną J. Sugurinai (sumurdei) į vieną gugą priegaly J. Galėjo sutrupint ir sugurint visas sylas priesakių DP155. Suardau, sugurinu, pagrauju miestą SD22. ^ Kiaušiniu galvos nesugurysi Mrk. | refl. tr., intr.: Puodas ant žemės nupuolė ir susigùrino Al. Puldamas susigùrinau nosį Lzd. Susigùrinau klupstį – slidu buvo Vrn. 3. sunkiai suvežti: Jau visą mišką jie sugurino Krkl.
◊ sugùrintą šìrdį turė́ti būti susigraudinusiam: Širdį turė́tumbei labai sugùrintą DP36.
\ gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; pragurinti; prigurinti; sugurinti; užgurinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sugurinti — sugùrinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgurinti — apgùrinti tr. apdaužyti: Tik kūkeliu nagus sau apgurino rš. | refl. tr.: Du rozu puolei, kulnus apsigùrinai! Srj. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; nugurinti; pagurinti; pargurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgurinti — atgùrinti tr. 1. atkirsti, atmušti: Ji man kirviapente sudžiūvusio sūrio atgùrino Lš. | refl. tr.: Nagus atsigùrytau (imdamas akmenis) Vrn. 2. atgabenti: Atgurinau malkų vežimą Skdv. gurinti; apgurinti; atgurinti; įgurinti; išgurinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurinti — gùrinti ( yti), ina, ino caus. gurti. 1. Kv trupinti: Tu, vaike, duonos nevalgai, tik gùrini Vs. Kam gùrini duonikę su tuo peiliu, pasiimk aštresnį Trg. 2. N daužyti, mušti, laužyti, ardyti, maigyti: Atėję langus gùrina Arm. Gùrina molinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgurinti — išgùrinti tr. 1. išmušti: Vaikai išgùrino langą Prl. Aš tau dantis išgùrinsiu J.Jabl. Ledai išgùrino viską Vrn. Akis kap išgùryta, kap kumščiu išmušta, skauda ją Alv. 2. išvyti, išgrūsti: Tokiam ore išgùrino vaikus į kelionę Skr. Vaikiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškriušti — 1 iškriùšti, ìškriuša, o tr. 1. K išmušti, išdaužti, iškulti, išdurti: Aš jam dantis iškriùšiu J, Jn. Tie vaikai su pylyne jau kelintą kartą langą ìškriuša Slnt. Iškriùši langą, nesišmaikštyk! Vkš. | Seniai jau akį iškriušo, ir dabar žvairas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmušti — išmùšti, ìšmuša, ìšmušė 1. tr. ištrenkti smūgiu ką laikomą ar kur besilaikantį: Darbininkai išmuša jam revolverį iš rankų ir veržiasi kieman J.Bil. Staiga jo peilį, kuriuo jis karbuoja suolą, kažkas išmuša iš nagų P.Cvir. Paukšt ir išmùšo man …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrupinti — 1 ištrùpinti NdŽ, DŽ1 1. tr. M, LL290 trupinant išbarstyti: Vaikai mažieji ne tiek suvalgė, kiek po aslą ištrupino Žem. Kiek ištrùpina duonelės vištums, kiek išvaro kiauliums! Krš. Anas ištrùpins [bandelę], trupinių pridirbs mašinoj Žl. Vaikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugurinti — nugùrinti tr. 1. nubrūžuoti, nutrinti; nudaužyti, numušinėti: Tu, pas mus bevaikščiodamas, slenksčius nugùrinsi Pls. | Pievos blogos, tai kol jas nugùrinom (nušienavom) – net pečiuose skripuoja Rod. 2. sunkiai nugabenti, nugrūsti: Baltaragis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagurinti — pagùrinti tr. 1. patrupinti: Kaziukas pagùrino žuvelėm duonos Švnč. Pagùryk bulbių Vlk. 2. išmušti, sulaužyti: Ledai langus pagùrino Pls. | Pagùrino ant manos galvos vėzdą, kad jam kaulus pagùrint! Lz. ║ nubrūžuoti, nutrinti: Bernas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”